Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Hát ru

  • Tên trang: Hát ru
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:04 UTC
  • Ngày truy cập: 23 tháng 2 năm 2024 lúc 10:36 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=H%C3%A1t_ru&oldid=10192
  • Mã số phiên bản trang: 10192