Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Chùa Bút Tháp

  • Tên trang: Chùa Bút Tháp
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 1 tháng 10 năm 2023 lúc 09:53 UTC
  • Ngày truy cập: 24 tháng 5 năm 2024 lúc 12:34 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Ch%C3%B9a_B%C3%BAt_Th%C3%A1p&oldid=23780
  • Mã số phiên bản trang: 23780