Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Chán nản

  • Tên trang: Chán nản
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:55 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 10:20 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Ch%C3%A1n_n%E1%BA%A3n&oldid=10356
  • Mã số phiên bản trang: 10356