Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Ca Huế

  • Tên trang: Ca Huế
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:19 UTC
  • Ngày truy cập: 23 tháng 2 năm 2024 lúc 11:12 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Ca_Hu%E1%BA%BF&oldid=10234
  • Mã số phiên bản trang: 10234