Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Cổ Loa

  • Tên trang: Cổ Loa
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 15 tháng 12 năm 2020 lúc 08:27 UTC
  • Ngày truy cập: 29 tháng 2 năm 2024 lúc 00:58 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=C%E1%BB%95_Loa&oldid=10854
  • Mã số phiên bản trang: 10854