Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Cây đa

  • Tên trang: Cây đa
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 1 tháng 1 năm 2023 lúc 14:11 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 10:18 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=C%C3%A2y_%C4%91a&oldid=22208
  • Mã số phiên bản trang: 22208