Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Biểu cảm

  • Tên trang: Biểu cảm
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 4 năm 2021 lúc 11:08 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 11:15 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Bi%E1%BB%83u_c%E1%BA%A3m&oldid=13149
  • Mã số phiên bản trang: 13149