Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Bandura Albert

  • Tên trang: Bandura Albert
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 5 năm 2021 lúc 09:51 UTC
  • Ngày truy cập: 30 tháng 6 năm 2022 lúc 16:30 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Bandura_Albert&oldid=14386
  • Mã số phiên bản trang: 14386