Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Bắt chước

  • Tên trang: Bắt chước
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:55 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 11:21 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=B%E1%BA%AFt_ch%C6%B0%E1%BB%9Bc&oldid=10355
  • Mã số phiên bản trang: 10355