Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Albert Bandura

  • Tên trang: Albert Bandura
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 5 năm 2021 lúc 09:52 UTC
  • Ngày truy cập: 3 tháng 3 năm 2024 lúc 05:09 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Albert_Bandura&oldid=14387
  • Mã số phiên bản trang: 14387