Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của ATP (Adenosine triphosphate)

  • Tên trang: ATP (Adenosine triphosphate)
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 6 tháng 1 năm 2021 lúc 06:57 UTC
  • Ngày truy cập: 3 tháng 12 năm 2022 lúc 08:49 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=ATP_(Adenosine_triphosphate)&oldid=11342
  • Mã số phiên bản trang: 11342