Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Ác mộng

  • Tên trang: Ác mộng
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:55 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 11:10 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=%C3%81c_m%E1%BB%99ng&oldid=10361
  • Mã số phiên bản trang: 10361