Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
Dòng 3: Dòng 3:
 
<div class="welcome-container">
 
<div class="welcome-container">
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
với các mục từ [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|<span style="color: #FF5A28;">chính thức</span>]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|<span style="color: #FF5A28;">cộng đồng</span>]]
+
với các mục từ [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|chính thức]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|cộng đồng]]
 
</div>
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<ul>
 
<ul>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Trang mới|<span class="text-red">'''Mới viết'''</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Trang mới|'''Mới viết''']]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|<span style="color: #FF5A28;">Văn học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|Văn học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Toán học, Cơ học|<span style="color: #FF5A28;">Toán học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Toán học, Cơ học|Toán học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|<span style="color: #FF5A28;">Vật lý học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|Vật lý học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Hóa học, Công nghệ hóa học|<span style="color: #FF5A28;">Hóa học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Hóa học, Công nghệ hóa học|Hóa học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học|<span style="color: #FF5A28;">Sinh học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học|Sinh học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Địa lý học, Địa lý thế giới|<span style="color: #FF5A28;">Địa lý học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Địa lý học, Địa lý thế giới|Địa lý học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Công nghệ thông tin|<span style="color: #FF5A28;">Công nghệ thông tin</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Công nghệ thông tin|Công nghệ thông tin]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|<span style="color: #FF5A28;">Toàn bộ</span>]]'''</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</div>
 
</div>

Phiên bản lúc 21:17, ngày 2 tháng 11 năm 2020

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
với các mục từ chính thức được đóng góp và sở hữu bởi cộng đồng

Mục từ chọn lọc


Brom

Brom là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là Br và số nguyên tử 35. Trong điều kiện thường, nó ở dạng lỏng màu nâu đỏ, bốc hơi ra khí cùng màu mùi khó chịu. Tính chất của nguyên tố này nằm giữa chlor và iod. Nguyên tố này được đặt tên theo tiếng Hy Lạp cổ βρῶμος có nghĩa là mùi hôi.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNúi lửa

Viewmore.svg Xem thêmLịch Aztec

Viewmore.svg Xem thêmKhoan dầu

Viewmore.svg Xem thêmCà chua

Viewmore.svg Xem thêmSARS-CoV-2

Viewmore.svg Xem thêm