Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
Dòng 1: Dòng 1:
 
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
 
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
với nội dung [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|chính thức]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|cộng đồng]]<br>
+
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể [[Help:Hướng dẫn|biên soạn]] và [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|bình duyệt]] <br>
<b style="font-size: 24px"> </b><b style="font-size: 12px">
+
các nội dung, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!
{{Clickable button 2
 
|Help:Hướng dẫn
 
|Biên soạn mục từ mới
 
|class=mw-ui-progressive}} {{Clickable button 2
 
|BKTT:Tiêu chuẩn mục từ#Quy trình bình duyệt
 
|Bình duyệt mục từ đang có}}</b>
 
 
</div>
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>

Phiên bản lúc 08:43, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể biên soạnbình duyệt
các nội dung, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!

Mục từ tiêu biểu


Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu, bao gồm cả ấm lên toàn cầu, trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNước cứng

Viewmore.svg Xem thêmCảnh quan Tây Nguyên

Viewmore.svg Xem thêmChâu Nam Cực

Viewmore.svg Xem thêmMâu thuẫn biện chứng

Viewmore.svg Xem thêmChu trình sinh địa hóa

Viewmore.svg Xem thêm