Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
 
(Không hiển thị 48 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop">
+
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
<div class="main-page-summary">
 
<div class="welcome-container">
 
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
với các mục từ [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|<span style="color: #FF5A28;">chính thức</span>]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|<span style="color: #FF5A28;">cộng đồng</span>]]
+
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể [[Help:Hướng dẫn|biên soạn]] và [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|bình duyệt]] <br>
 +
nội dung bách khoa, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!
 
</div>
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<ul>
 
<ul>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Trang mới|<span class="text-red">'''Mới viết'''</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Thay đổi gần đây|'''Mới viết''']]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|<span style="color: #FF5A28;">Văn học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|Văn học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Toán học, Cơ học|<span style="color: #FF5A28;">Toán học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;"></span> [[BKTT:Mỹ thuật, Kiến trúc|Mỹ thuật]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|<span style="color: #FF5A28;">Vật lý học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Toán học, Cơ học|Toán học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Hóa học, Công nghệ hóa học|<span style="color: #FF5A28;">Hóa học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|Vật lý học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học|<span style="color: #FF5A28;">Sinh học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Hóa học, Công nghệ hóa học|Hóa học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Địa lý học, Địa lý thế giới|<span style="color: #FF5A28;">Địa lý học</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học|Sinh học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Công nghệ thông tin|<span style="color: #FF5A28;">Công nghệ thông tin</span>]]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Địa lý học, Địa lý thế giới|Địa lý học]]</li>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|<span style="color: #FF5A28;">Toàn bộ</span>]]'''</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
</ul>
 
</ul>
 +
 
</div>
 
</div>
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 200%;vertical-align: -50%;">Mục từ chọn lọc</b></div>
+
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 150%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>
 
{| style="width: 100%"
 
{| style="width: 100%"
 
|-
 
|-
| rowspan="2" style="width: 40%;border-right: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="article-1"><div class="article-text"><br/><br/><p class="p2"><span style="font-size:24px;color:white;">'''Brom'''</span></p><p class="p3">'''Brom''' là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là '''Br''' và số nguyên tử 35. Trong điều kiện thường, nó ở dạng lỏng màu nâu đỏ, bốc hơi ra khí cùng màu mùi khó chịu. Tính chất của nguyên tố này nằm giữa chlor và iod. Nguyên tố này được đặt tên theo tiếng Hy Lạp cổ βρῶμος có nghĩa là ''mùi hôi''.</p><p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Brom]] [[Brom|'''Xem thêm''']]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="article-2"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mặt trăng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mặt trăng]] [[Mặt trăng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="article-3"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Núi lửa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Núi lửa]] [[Núi lửa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid #f8f8f8;border-top: 0.5vw solid #f8f8f8;border-bottom: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="article-4"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Lịch Aztec'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Lịch Aztec]] [[Lịch Aztec|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
+
| rowspan="2" style="width: 40%;border-right: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-1"><div class="article-text"><br/><br/><p class="p2">[[Biến đổi khí hậu|<span style="font-size:24px;color:white;">'''Biến đổi khí hậu'''</span>]]</p><p class="p3">'''[[Biến đổi khí hậu|<span style="color:#FF5A28;">Biến đổi khí hậu</span>]]''', bao gồm cả '''[[ấm lên toàn cầu|<span style="color:#FF5A28;">ấm lên toàn cầu</span>]]''', trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.</p><p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Biến đổi khí hậu]] [[Biến đổi khí hậu|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-2"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mặt trăng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mặt trăng]] [[Mặt trăng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-3"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Nước cứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Nước cứng]] [[Nước cứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-4"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cảnh quan Tây Nguyên'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cảnh quan Tây Nguyên]] [[Cảnh quan Tây Nguyên|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|-
 
|-
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="q16"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Khoan dầu'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Giàn khoan dầu]] [[Giàn khoan dầu|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cà chua'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cà chua]] [[Cà chua|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid #f8f8f8;border-top: 0.5vw solid #f8f8f8;border-bottom: 0.5vw solid #f8f8f8;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''''SARS-CoV-2'''''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=SARS-CoV-2]] [[SARS-CoV-2|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
+
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-5"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Châu Nam Cực'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Châu Nam Cực]] [[Châu Nam Cực|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mâu thuẫn biện chứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mâu thuẫn biện chứng]] [[Mâu thuẫn biện chứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Chu trình sinh địa hóa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Chu trình sinh địa hóa]] [[Chu trình sinh địa hóa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|}
 
|}
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 200%;vertical-align: 50%;">Hình ảnh chọn lọc</b></div>
+
<div style="height:8px;"></div>
{| style="width: 100%"
+
<div class="main-page-summary"><div class="welcome-container"><b style="font-size: 24px">Mục từ thỉnh cầu</b> <br>
|-
+
[[Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam]]<br>mong cộng đồng ưu tiên [[Trợ giúp:Hướng dẫn|biên soạn]] các mục từ này
| [[Hình:The Mahasattva of Truc Lam leaves the Mountain 竹林大士出山圖.jpg|frameless|4000px|link=Trúc lâm đại sĩ xuất sơn đồ]]
+
</div>
|-
+
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
| align='center'| Họa phẩm thế kỉ XIV ''[[Trúc lâm đại sĩ xuất sơn đồ]]'' thể hiện tư tưởng tam giáo đồng nguyên phổ biến thời [[nhà Trần|Trần]] ở Việt Nam
+
*[[Đồng vị]]
|}
+
*[[Thềm lục địa]]
</div><div class="mobile">
+
*[[Chuyển đổi số]]
 +
*[[Biến đổi khí hậu]]
 +
*[[Xe ô tô điện]]
 +
*[[Âm điệu]]
 +
*[[Cách mạng Cuba]]
 +
*[[Chuỗi cung ứng]]
 +
*[[Dân chủ hóa]]
 +
*[[Ẩm thực Huế]]
 +
*[[Đạn đạo học]]
 +
*'''[[BKTT:Mục từ cần ưu tiên biên soạn|Danh sách đầy đủ]]'''
 +
</div>
 +
</div><div class="mobile"><center>
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=A&to=B&namespace=0 A]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=B&to=C&namespace=0 B]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=C&to=D&namespace=0 C]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=D&to=E&namespace=0 D]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=E&to=F&namespace=0 E]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=F&to=G&namespace=0 F]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=G&to=H&namespace=0 G]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=H&to=I&namespace=0 H]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=I&to=J&namespace=0 I]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=J&to=K&namespace=0 J]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=K&to=L&namespace=0 K]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=L&to=M&namespace=0 L]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=M&to=N&namespace=0 M]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=N&to=O&namespace=0 N]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=O&to=P&namespace=0 O]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=P&to=Q&namespace=0 P]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Q&to=R&namespace=0 Q]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=R&to=S&namespace=0 R]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=S&to=T&namespace=0 S]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=T&to=U&namespace=0 T]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=U&to=V&namespace=0 U]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=V&to=W&namespace=0 V]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=W&to=X&namespace=0 W]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=X&to=Y&namespace=0 X]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Y&to=Z&namespace=0 Y]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Z&to=&namespace=0 Z]
 +
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=.&to=A&namespace=0 #]
 +
</center>
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group">{{1}}</div>
 
<div class="group">{{1}}</div>

Bản hiện tại lúc 16:51, ngày 9 tháng 6 năm 2021

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể biên soạnbình duyệt
nội dung bách khoa, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!

Mục từ tiêu biểu


Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu, bao gồm cả ấm lên toàn cầu, trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNước cứng

Viewmore.svg Xem thêmCảnh quan Tây Nguyên

Viewmore.svg Xem thêmChâu Nam Cực

Viewmore.svg Xem thêmMâu thuẫn biện chứng

Viewmore.svg Xem thêmChu trình sinh địa hóa

Viewmore.svg Xem thêm

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #