Trang Chính
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
Dòng 1: Dòng 1:
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container"><b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
+
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
với nội dung [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|chính thức]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|cộng đồng]] <sup>[*]</sup>
+
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
 +
với nội dung [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|chính thức]] được đóng góp và sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|cộng đồng]]<br>
 +
<b style="font-size: 24px"> </b>
 +
{{Clickable button 2
 +
|Help:Hướng dẫn
 +
|Tạo mục từ mới
 +
|class=mw-ui-progressive}}
 
</div>
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
Dòng 14: Dòng 20:
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
<div style="width:100%;text-align:center;margin:15px 0 10px 0;font-size:13px">
 
<sup>[*]</sup> Không cần đăng nhập, bạn có thể [[help:Hướng dẫn|biên soạn]] ngay. Nhưng có nhiều lợi ích khi [[Help:Đăng nhập|đăng ký thành viên]].
 
<inputbox>
 
type=create
 
width=75
 
buttonlabel=Tạo mục từ mới
 
break=no
 
placeholder=Để tạo mục từ mới, nhập tên mục từ vào đây và ấn nút bên cạnh
 
preload=Bản mẫu:mới
 
</inputbox>
 
</div>
 
  
 
</div>
 
</div>

Phiên bản lúc 17:03, ngày 2 tháng 2 năm 2021

Bách khoa Toàn thư Việt Nam
với nội dung chính thức được đóng góp và sở hữu bởi cộng đồng
Tạo mục từ mới

Mục từ tiêu biểu


Brom

Brom là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là Br và số nguyên tử 35. Trong điều kiện thường, nó ở dạng lỏng màu nâu đỏ, bốc hơi ra khí cùng màu mùi khó chịu. Tính chất của nguyên tố này nằm giữa chlor và iod. Nguyên tố này được đặt tên theo tiếng Hy Lạp cổ βρῶμος có nghĩa là mùi hôi.

Viewmore.svg Xem thêmMặt trăng

Viewmore.svg Xem thêmNúi lửa

Viewmore.svg Xem thêmLịch Aztec

Viewmore.svg Xem thêmKhoan dầu

Viewmore.svg Xem thêmCà chua

Viewmore.svg Xem thêmSARS-CoV-2

Viewmore.svg Xem thêm