Chú ý: Bạn chưa đăng nhập và địa chỉ IP của bạn sẽ hiển thị công khai khi lưu các sửa đổi.

Bạn có thể tham gia như người biên soạn chuyên nghiệp và lâu dài ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam, bằng cách đăng ký và đăng nhập - IP của bạn sẽ không bị công khai và có thêm nhiều lợi ích khác.

Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để hoàn tất việc lùi lại sửa đổi.

Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 1: Dòng 1:
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop"><div class="main-page-summary"><div class="welcome-container">
+
<templatestyles src="Bản mẫu:Trang Chính/styles.css" /><div class="desktop">
 +
<div class="main-page-summary">
 +
<div class="welcome-container">
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
 
<b style="font-size: 24px">Bách khoa Toàn thư Việt Nam</b> <br>
nơi bất cứ trí thức nào cũng có thể [[Help:Hướng dẫn|biên soạn]] và [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|bình duyệt]] <br>
+
với các mục từ [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|chính thức]] được đóng góp sở hữu bởi [[Help:Hướng dẫn|cộng đồng]]
nội dung bách khoa, để lan tỏa niềm đam mê tri thức cho cộng đồng!
 
 
</div>
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
<ul>
 
<ul>
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Thay đổi gần đây|'''Mới viết''']]</li>
+
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[Đặc biệt:Trang mới|'''Mới viết''']]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|Văn học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Văn học|Văn học]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Mỹ thuật, Kiến trúc|Mỹ thuật]]</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> [[BKTT:Mỹ thuật, Kiến trúc|Mỹ thuật]]</li>
Dòng 16: Dòng 17:
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
<li><span style="color: #FF5A28;">●</span> '''[[BKTT:Toàn bộ|Toàn bộ]]'''</li>
 
</ul>
 
</ul>
 +
 +
<div style="width:100%;text-align:center;margin:15px 0 10px 0;font-size:13px">Không cần đăng nhập, bạn có thể [[help:Hướng dẫn|biên tập]] ngay. Nhưng có nhiều lợi ích khi [[Help:Đăng nhập|đăng ký thành viên]].</div>
  
 
</div>
 
</div>
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 150%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>
+
<div><b style="font-size: 24px;line-height: 200%;vertical-align: -50%;">Mục từ tiêu biểu</b></div>
 
{| style="width: 100%"
 
{| style="width: 100%"
 
|-
 
|-
| rowspan="2" style="width: 40%;border-right: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-1"><div class="article-text"><br/><br/><p class="p2">[[Biến đổi khí hậu|<span style="font-size:24px;color:white;">'''Biến đổi khí hậu'''</span>]]</p><p class="p3">'''[[Biến đổi khí hậu|<span style="color:#FF5A28;">Biến đổi khí hậu</span>]]''', bao gồm cả '''[[ấm lên toàn cầu|<span style="color:#FF5A28;">ấm lên toàn cầu</span>]]''', trong thời kỳ gần đây, là hệ quả của hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, gây nên những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết.</p><p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Biến đổi khí hậu]] [[Biến đổi khí hậu|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-2"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mặt trăng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mặt trăng]] [[Mặt trăng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-3"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Nước cứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Nước cứng]] [[Nước cứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-4"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cảnh quan Tây Nguyên'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cảnh quan Tây Nguyên]] [[Cảnh quan Tây Nguyên|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
+
| rowspan="2" style="width: 40%;border-right: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-1"><div class="article-text"><br/><br/><p class="p2"><span style="font-size:24px;color:white;">'''Brom'''</span></p><p class="p3">'''Brom''' là một nguyên tố hóa học có ký hiệu là '''Br''' và số nguyên tử 35. Trong điều kiện thường, nó ở dạng lỏng màu nâu đỏ, bốc hơi ra khí cùng màu mùi khó chịu. Tính chất của nguyên tố này nằm giữa chlor và iod. Nguyên tố này được đặt tên theo tiếng Hy Lạp cổ βρῶμος có nghĩa là ''mùi hôi''.</p><p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Brom]] [[Brom|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-2"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mặt trăng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mặt trăng]] [[Mặt trăng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-3"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Núi lửa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Núi lửa]] [[Núi lửa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-4"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Lịch Aztec'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Lịch Aztec]] [[Lịch Aztec|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|-
 
|-
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-5"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Châu Nam Cực'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Châu Nam Cực]] [[Châu Nam Cực|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Mâu thuẫn biện chứng'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Mâu thuẫn biện chứng]] [[Mâu thuẫn biện chứng|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Chu trình sinh địa hóa'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Chu trình sinh địa hóa]] [[Chu trình sinh địa hóa|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
+
|  style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="q16"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Khoan dầu'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Giàn khoan dầu]] [[Giàn khoan dầu|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>|| style="width: 20.15%;border: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-6"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''Cà chua'''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=Cà chua]] [[Cà chua|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div> || style="width: 19.6%;border-left: 0.5vw solid transparent;border-top: 0.5vw solid transparent;border-bottom: 0.5vw solid transparent;" | <div class="article-7"><div class="article-text"><br/><br/><p style="color:white;padding-left: 5px;line-height:80%;"><span style="font-size:24px">'''''SARS-CoV-2'''''</span></p><p style="padding-left: 5px;line-height:80%;">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=SARS-CoV-2]] [[SARS-CoV-2|<span style="color:#FF5A28;">'''Xem thêm'''</span>]]</p></div></div>
 
|}
 
|}
<div style="height:8px;"></div>
+
</div><div class="mobile">
<div class="main-page-summary"><div class="welcome-container"><b style="font-size: 24px">Mục từ thỉnh cầu</b> <br>
 
[[Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam]]<br>mong cộng đồng ưu tiên [[Trợ giúp:Hướng dẫn|biên soạn]] các mục từ này
 
</div>
 
<div style="flex: 1 1 1px;"></div>
 
*[[Đồng vị]]
 
*[[Thềm lục địa]]
 
*[[Chuyển đổi số]]
 
*[[Biến đổi khí hậu]]
 
*[[Xe ô tô điện]]
 
*[[Âm điệu]]
 
*[[Cách mạng Cuba]]
 
*[[Chuỗi cung ứng]]
 
*[[Dân chủ hóa]]
 
*[[Ẩm thực Huế]]
 
*[[Đạn đạo học]]
 
*'''[[BKTT:Mục từ cần ưu tiên biên soạn|Danh sách đầy đủ]]'''
 
</div>
 
</div><div class="mobile"><center>
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=A&to=B&namespace=0 A]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=B&to=C&namespace=0 B]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=C&to=D&namespace=0 C]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=D&to=E&namespace=0 D]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=E&to=F&namespace=0 E]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=F&to=G&namespace=0 F]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=G&to=H&namespace=0 G]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=H&to=I&namespace=0 H]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=I&to=J&namespace=0 I]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=J&to=K&namespace=0 J]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=K&to=L&namespace=0 K]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=L&to=M&namespace=0 L]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=M&to=N&namespace=0 M]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=N&to=O&namespace=0 N]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=O&to=P&namespace=0 O]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=P&to=Q&namespace=0 P]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Q&to=R&namespace=0 Q]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=R&to=S&namespace=0 R]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=S&to=T&namespace=0 S]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=T&to=U&namespace=0 T]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=U&to=V&namespace=0 U]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=V&to=W&namespace=0 V]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=W&to=X&namespace=0 W]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=X&to=Y&namespace=0 X]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Y&to=Z&namespace=0 Y]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=Z&to=&namespace=0 Z]
 
[https://bktt.vn/index.php/Special:AllPages?from=.&to=A&namespace=0 #]
 
</center>
 
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group-layout">
 
<div class="group">{{1}}</div>
 
<div class="group">{{1}}</div>

Lưu ý rằng tất cả các đóng góp của bạn tại Bách khoa Toàn thư Việt Nam sẽ được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự (xem thêm Bản quyền). Nếu bạn không muốn những gì mình viết ra sẽ có thể được bình duyệt và có thể bị sửa đổi, và không sẵn lòng cho phép phát hành lại, xin đừng nhấn nút “Lưu trang”. Đảm bảo rằng chính bạn là tác giả của những gì mình viết ra, hoặc chép nó từ một nguồn thuộc phạm vi công cộng hoặc tự do tương đương. ĐỪNG ĐĂNG NỘI DUNG CÓ BẢN QUYỀN MÀ CHƯA XIN PHÉP!

Hủy bỏ Trợ giúp sửa đổi (mở cửa sổ mới)