Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Thảo luận:Trang Chính
Phiên bản vào lúc 16:07, ngày 3 tháng 11 năm 2020 của Tttrung (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Giao diện mặc định của trang web Bách khoa Toàn thư Việt Nam, bao gồm bản cho máy để bàn và thiết bị di động, được tình nguyện đóng góp thiết kế bởi Nguyễn Sơn Tùng, tháng 10 năm 2020.