BKTT:Bản quyền
Phiên bản vào lúc 18:17, ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Tttrung (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Các mục từ ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam do Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng trí thứ…”)

Các mục từ ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam do Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng trí thức Việt Nam xây dựng, được cung cấp miễn phí đến toàn dân Việt Nam theo giấy phép CC Ghi công–Chia sẻ tương tự 4.0:

CC-BY-SA-Andere Wikis (v).svg
CC BY-SA 4.0

Bạn được tự do:

  Chia sẻ — sao chép và phân phối nội dung ở bất cứ định dạng nào
  Chỉnh sửa — pha trộn, chuyển thể, và xây đắp từ các nội dung để phục vụ mục đích bất kỳ, bao gồm mục đích thương mại.

Với các điều kiện sau:

Cc-by new.svg   Ghi công — bạn phải ghi công nguồn gốc đầy đủ, cung cấp liên kết đến giấy phép sử dụng, và phải ghi rõ là bạn đã có sửa đổi nội dung hay không. Bạn có thể làm việc này theo bất cứ cách hợp lý nào, nhưng không được thể hiện là các tác giả của nội dung xác nhận cho việc sử dụng của bạn hoặc xác nhận cho bạn.
Cc-sa.svg   Chia sẻ tương tự — nếu bạn pha trộn, chuyển thể, và xây đắp từ các nội dung, bạn phải phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt với giấy phép gốc.