Khác biệt giữa các bản “BKTT:Bản quyền”
(Không hiển thị 2 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
Các mục từ ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam do Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng trí thức Việt Nam xây dựng, được cung cấp miễn phí đến toàn dân Việt Nam theo giấy phép [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ CC Ghi công–Chia sẻ tương tự 4.0], ngoại trừ tại các trang hoặc nội dung có ghi rõ giấy phép khác:
+
Các mục từ ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam do Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng trí thức Việt Nam xây dựng, được cung cấp miễn phí đến toàn dân Việt Nam theo giấy phép [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 4.0], ngoại trừ tại các trang hoặc nội dung có ghi rõ giấy phép khác:
 
<center>
 
<center>
 
{| style="width:70%"  
 
{| style="width:70%"  
Dòng 42: Dòng 42:
 
|}
 
|}
 
</center>
 
</center>
 +
 +
Bản thân nhiều nội dung ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam được phát triển từ các nội dung có giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự ở nhiều nguồn khác nhau, bao gồm [//meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_projects các dự án của Wikimedia Foundation] được phát hành theo [//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi], các tài nguyên thuộc [https://openstax.org dự án OpenStax] theo [https://openstax.org/license Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 4.0], và các tài nguyên thuộc phạm vi công cộng hoặc có giấy phép tương thích khác, tất cả được ghi công tại trang thảo luận của mục từ tương ứng. Nếu bạn phát hiện có sự ghi công chưa đầy đủ, hoặc có vấn đề vi phạm bản quyền tại các nội dung, xin hãy nêu vấn đề ngay tại trang thảo luận tương ứng.

Phiên bản lúc 09:03, ngày 3 tháng 4 năm 2021

Các mục từ ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam do Đề án Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng trí thức Việt Nam xây dựng, được cung cấp miễn phí đến toàn dân Việt Nam theo giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 4.0, ngoại trừ tại các trang hoặc nội dung có ghi rõ giấy phép khác:

CC-BY-SA-Andere Wikis (v).svg
CC BY-SA 4.0

Bạn được tự do:

  Chia sẻ — sao chép và phân phối nội dung ở bất cứ định dạng nào
  Chỉnh sửa — pha trộn, chuyển thể, và xây đắp từ các nội dung để phục vụ mục đích bất kỳ, bao gồm mục đích thương mại.

  Bên cấp phép không thể thu hồi các quyền tự do này, miễn là bạn tuân theo các điều khoản cấp phép dưới đây.


Với các điều kiện sau:

Cc-by new.svg   Ghi công — bạn phải ghi công nguồn gốc đầy đủ, cung cấp liên kết đến giấy phép sử dụng, và phải ghi rõ là bạn đã có sửa đổi nội dung hay không. Bạn có thể làm việc này theo bất cứ cách hợp lý nào, nhưng không được thể hiện là các tác giả của nội dung xác nhận cho việc sử dụng của bạn hoặc xác nhận cho bạn.
Cc-sa.svg   Chia sẻ tương tự — nếu bạn pha trộn, chuyển thể, và xây đắp từ các nội dung, bạn phải phân phối tác phẩm mới tạo ra với một giấy phép y hệt với giấy phép gốc.

  Không có thêm giới hạn — bạn không được đưa ra thêm các yêu cầu pháp luật hoặc biện pháp kỹ thuật làm hạn chế người khác thực hiện các quyền mà giấy phép đã ghi.


Lưu ý:

  Bạn không phải tuân theo quy định của giấy phép đối với các thành phần đã thuộc về phạm vi công cộng có ở trong nội dung, hoặc khi việc sử dụng nội dung của bạn đã được luật pháp cho phép ở trong một ngoại lệ hoặc một giới hạn nhất định.

  Không có bảo hành đi kèm. Giấy phép này có thể không đủ cung cấp cho bạn mọi quyền sử dụng cho một mục đích nhất định. Ví dụ, các quy định pháp luật về công khai thông tin, quyền riêng tư, hoặc các yêu cầu về đạo đức có thể giới hạn việc sử dụng nội dung.

Bản thân nhiều nội dung ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam được phát triển từ các nội dung có giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự ở nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các dự án của Wikimedia Foundation được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, các tài nguyên thuộc dự án OpenStax theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 4.0, và các tài nguyên thuộc phạm vi công cộng hoặc có giấy phép tương thích khác, tất cả được ghi công tại trang thảo luận của mục từ tương ứng. Nếu bạn phát hiện có sự ghi công chưa đầy đủ, hoặc có vấn đề vi phạm bản quyền tại các nội dung, xin hãy nêu vấn đề ngay tại trang thảo luận tương ứng.