Bản mẫu
Thảo luận
Read
Biên soạn
Lịch sử
Tin nhắnĐóng gópĐăng nhập
Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:32”
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
<div class="q32"><div class="article-text">
 
<div class="q32"><div class="article-text">
 
<br/><br/><p class="p1">[[BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ|<span style="font-size:24px;color:white;">'''Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ'''</span>]]</p>
 
<br/><br/><p class="p1">[[BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ|<span style="font-size:24px;color:white;">'''Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ'''</span>]]</p>
<p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ]] [[BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ|'''Xem thêm''']]</p>
+
<p class="p2">[[Tập tin:viewmore.svg|frameless|12px|link=BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ]] [[BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ|<span style='color:#FF5A28;'>'''Xem thêm'''</span>]]</p>
 
</div></div>
 
</div></div>

Bản hiện tại lúc 21:52, ngày 2 tháng 11 năm 2020