Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Vi khuẩn

  • Tên trang: Vi khuẩn
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 15 tháng 1 năm 2021 lúc 09:16 UTC
  • Ngày truy cập: 3 tháng 10 năm 2023 lúc 00:21 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Vi_khu%E1%BA%A9n&oldid=11538
  • Mã số phiên bản trang: 11538