Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Trang Chính

  • Tên trang: Trang Chính
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 23 tháng 11 năm 2020 lúc 05:42 UTC
  • Ngày truy cập: 21 tháng 10 năm 2021 lúc 04:34 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Trang_Ch%C3%ADnh&oldid=9209
  • Mã số phiên bản trang: 9209