Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Trang Chính

  • Tên trang: Trang Chính
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 17 tháng 3 năm 2022 lúc 10:14 UTC
  • Ngày truy cập: 20 tháng 5 năm 2022 lúc 21:24 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Trang_Ch%C3%ADnh&oldid=18081
  • Mã số phiên bản trang: 18081