Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Trang Chính

  • Tên trang: Trang Chính
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 6 năm 2021 lúc 09:51 UTC
  • Ngày truy cập: 29 tháng 11 năm 2021 lúc 18:02 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Trang_Ch%C3%ADnh&oldid=15571
  • Mã số phiên bản trang: 15571