Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Trang Chính

  • Tên trang: Trang Chính
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 8 tháng 4 năm 2021 lúc 08:29 UTC
  • Ngày truy cập: 1 tháng 12 năm 2021 lúc 18:39 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Trang_Ch%C3%ADnh&oldid=13009
  • Mã số phiên bản trang: 13009