Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Quan Âm Thị Kính

  • Tên trang: Quan Âm Thị Kính
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 15 tháng 11 năm 2020 lúc 02:42 UTC
  • Ngày truy cập: 8 tháng 6 năm 2023 lúc 20:47 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Quan_%C3%82m_Th%E1%BB%8B_K%C3%ADnh&oldid=8531
  • Mã số phiên bản trang: 8531