Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Gió phơn

  • Tên trang: Gió phơn
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 23 tháng 6 năm 2021 lúc 14:12 UTC
  • Ngày truy cập: 30 tháng 6 năm 2022 lúc 16:02 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Gi%C3%B3_ph%C6%A1n&oldid=15758
  • Mã số phiên bản trang: 15758