Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Brom

  • Tên trang: Brom
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 21 tháng 10 năm 2020 lúc 04:01 UTC
  • Ngày truy cập: 4 tháng 2 năm 2023 lúc 02:03 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Brom&oldid=3325
  • Mã số phiên bản trang: 3325