Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của An nam dịch ngữ

  • Tên trang: An nam dịch ngữ
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:17 UTC
  • Ngày truy cập: 27 tháng 5 năm 2022 lúc 03:26 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=An_nam_d%E1%BB%8Bch_ng%E1%BB%AF&oldid=10231
  • Mã số phiên bản trang: 10231