Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của An Nam dịch ngữ

  • Tên trang: An Nam dịch ngữ
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 8 tháng 4 năm 2021 lúc 10:48 UTC
  • Ngày truy cập: 27 tháng 1 năm 2022 lúc 15:15 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=An_Nam_d%E1%BB%8Bch_ng%E1%BB%AF&oldid=13039
  • Mã số phiên bản trang: 13039